Vikingek A vikingekr l szinte mindenki hallott m r let ben s feltehet en sok minden amit tudunk vagy tudni v l nk az a fikci kb l reg nyekb l s filmekb l ered A t ma k zkedvelts ge sz mos t vhitet s f liga

 • Title: Vikingek
 • Author: Eric Christiansen
 • ISBN: 9789634971795
 • Page: 117
 • Format: Hardcover
 • A vikingekr l szinte mindenki hallott m r let ben, s feltehet en sok minden, amit tudunk vagy tudni v l nk, az a fikci kb l, reg nyekb l s filmekb l ered A t ma k zkedvelts ge sz mos t vhitet s f ligazs got tart letben, s egy ltal n nem k nny elv lasztani ezekt l a val s t nyeket s pontosan ez az, ami rt ez a m r dott Eric Christiansen k nyv ben arra tesz k s A vi kin gek r l szin te min den ki hal lott m r le t ben, s fel te he t en sok min den, amit tu dunk vagy tud ni v l nk, az a fik ci k b l, re g nyek b l s fil mek b l ered A t ma k z ked velt s ge sz mos t v hi tet s f l iga zs got tart let ben, s egy l ta l n nem k n ny el v lasz ta ni ezek t l a va l s t nye ket s pon to san ez az, ami rt ez a m r dott Eric Christiansen k nyv ben arra tesz k s rletet, hogy az szaki n pek vil g t az ellens ges k rnyezet kih v saival szembeni lelem nyes v laszok alapj n rja le A gazdas g, a t rsadalmi szok sok, az egy ni s a csoport ntudat vizsg lata ut n az szaki n pek f tev kenys geivel a h bor val, a munk val, a v ndorl ssal s a leteleped ssel foglalkozik Az utols h rom fejezet a vikingek m ltr l s j v r l alkotott elk pzel seit igyekszik el nk t rni, hogy mindezek seg ts g vel meg rthess k a kor ember nek gondolkod sm dj t s viselked si szok sait A szerz ll t sait r na , vers s r g szeti leletek sokas g val t masztja al A f ggel kben pedig id rendi s dinasztikus t bl zatokat is tal lunk K nyv nk a leg jabb kutat sokat foglalja ssze a skandin v n pekr l, olyan szempontok k r szervez dve politika, h bor stb , ami rdekes lehet laikusoknak s szakembereknek egyar nt

  • ↠ Vikingek || ☆ PDF Download by ↠ Eric Christiansen
   117 Eric Christiansen
  • thumbnail Title: ↠ Vikingek || ☆ PDF Download by ↠ Eric Christiansen
   Posted by:Eric Christiansen
   Published :2019-02-26T10:53:00+00:00

  One thought on “Vikingek”

  1. Ez a könyv azoknak való, akik igazi történelem- és kultúra búvárok, és valós képet szeretnének látni a viking éráról. A szerző versrészletekkel, térképekkel, régészeti leletekkel támasztja alá az állításait. Lenyűgöző, igazán. Tankönyv is lehetne. :-)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *