Kim Var mi Biz Burada Yo ken Cemal Kafadar bu kitapta bir araya getirdi i d rt denemede on alt nc ve on yedinci y zy llar Osmanl d nyas ndan olduk a m tevaz d rt ki iyi ele al yor Babas ndan kalan arazi zerindeki haklar n koruma

 • Title: Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken
 • Author: Cemal Kafadar
 • ISBN: 9789753427067
 • Page: 446
 • Format: Paperback
 • Cemal Kafadar bu kitapta bir araya getirdi i d rt denemede, on alt nc ve on yedinci y zy llar Osmanl d nyas ndan olduk a m tevaz d rt ki iyi ele al yor Babas ndan kalan arazi zerindeki haklar n korumak i in divan h mayuna ba vuran Mustafa adl Yeni eri stanbul da g nce tutan Seyyid Hasan adl dervi ticaret i in gitti i Venedik te len Aya l H seyin elebi r yCemal Kafadar bu kitapta bir araya getirdi i d rt denemede, on alt nc ve on yedinci y zy llar Osmanl d nyas ndan olduk a m tevaz d rt ki iyi ele al yor Babas ndan kalan arazi zerindeki haklar n korumak i in divan h mayuna ba vuran Mustafa adl Yeni eri stanbul da g nce tutan Seyyid Hasan adl dervi ticaret i in gitti i Venedik te len Aya l H seyin elebi r yalar n kaleme alarak eyhine mektupla g nderen ve bu yolla ir ad edilmeyi bekleyen sk pl Asiye Hatun Yaz lar n her biri ampirik malzemeye, Kafadar n ar ivlerde ve yazma k t phanelerinde buldu u kaynaklara dayan yor, ancak tarih inin uzak g zl sayd y ntem, paradigma ve felsefe sorunlar yla da u ra yor.Kitab n genel temati ini Osmanl da birey olarak adland rabiliriz Kafadar sunu ta, derlemenin mant n anlat rken, zg n bir tarih felsefesinin n vesini de ortaya koyuyor Aile, klan, cemaat, mmet i inde erime halinden birey olma haline ge i , diye zetlenebilecek izgisel bir hik ye yok De i ik zamanlarda ve ba lamlarda, ki ilerin ben lik alg s n n ve ferdiyetlerini ya ama bi imlerinin de i mesidir s z konusu olan Kendilerini a an yap larla k h uyu arak k h didi erek i i e ya ayan insanlar n gelgitli hik yesi Yap ile s re ili kisi, bilimsellik ile hik ye etme aras ndaki ba lant , biz ve ben olman n ne anlamlara gelebilece i gibi bir ok meseleyi ele al rken Osmanl tarihi konusundaki ezberlerimizi bozarak, yeni ba tan d nmeye davet eden bir kitap.

  • [PDF] Á Free Read ↠ Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken : by Cemal Kafadar ✓
   446 Cemal Kafadar
  • thumbnail Title: [PDF] Á Free Read ↠ Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken : by Cemal Kafadar ✓
   Posted by:Cemal Kafadar
   Published :2019-03-04T02:41:08+00:00

  One thought on “Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken”

  1. Çok güzeldi. Osmanlı tarihçiliğinde pek de tercih edilmeyen bir yöntemi kullanıp kişisel tarihler üzerinden bir inceleme yapıyor ve yeniçerilerin "bozulma" döneminden önce askerlik dışı işlerle uğraşmadığı, tüccar sınıfı içerisinde Müslümanların yer almadığı gibi genel geçer temel tezlere bu kişiler üzerinden karşı çıkıyor. Ancak aşırı genellemelere varmaktan da kaçınıyor. Türkiye'deki genel tarihçilik anlayışına yöneltilen soru ve eleştirile [...]

  2. cemal hoca'nın bu kitaptaki tarzı benim tarih anlayışımı yansıtıyor bir bakıma. büyük olaylardan çok görünüşte küçük insanların hikayesini anlatıyor. resmi tarih zaten bunun tam tersini anlatarak soğuk bir duvar gibi karşınıza çıkıyor. mesela resmi tarih bir savaşı en fazla kaç sayfada anlatır? iki yada üç. bir çanakkale savaşı'nın iki sayfalık hakkı var resmiyete kalırsak. fakat orada bir yığın insanın hikayesi var. rumeli'yi ne kadar okuttular bize? [...]

  3. Çok değerli ve sıradışı bir çalışma olmuş. Ülkemizdeki akademisyenlerimizle ilgili bir kere daha deriiiiin derin düşünmeme sebep oldu. Bir de bu kadar değerli bir bilim insanının arama motorumuzda -kitap satan firmalar hariç- yalnızca İngilizce linklerde yer alması gerçeğini düşündürdü tabi

  4. Müthiş zengin düşünülmüş bir kitap. Hacmi içeriğinin yoğunluğunu asla yansıtmıyor. İçerik olarak akademik ve tarihçilerin ilgi alanına giren bir kitap olmakla birlikte ortalama bir Türk okuru bu kitaptan haberdar olmalı. Kitabın ismi, enfes girişi, örgüsü ve yazarının alanına olan hakimiyeti hayranlık verici. Dipnotları bile merakla okuyor insan. "Nedir bu dünyanın hali? Nedir bu insanların çekisi? sorularının peşinde gitmek isterseniz tarihle ilgilenmeğe ba [...]

  5. Müthiş bir kitaptı.Ancak kitabı elime alırken, kitabın önsözünde de iddia ettiği gibi, bu kişilere dair gayet "bireysel" bir metin okuyacağımı düşünüyordum. Cemal Kafadar, tarihçi kimliğini bir kenara bırakmadığı için mümkün olduğunca araları doldurmamayı, olası pek çok yorumdan kendisine en mantıklı geleni seçmemeyi tercih etmiş. Sanırım belgelerle varsak varsa bir yere kadar bireyselliğe varıyoruz. Yani en fazla bir kişinin amcasıyla yaşadığı ikiş [...]

  6. Osmanlı tarihi açısından kafa açıcı bir kitap. Dili ve yaklaşımı akademik, hatta 4 makalenin toplamı bu nedenle okunması zor diyebilirim.Diğer konu bilindik Osmanlı tarihini eleştirirken yerine bir öneride bulunmaması. Yani örneğin Osmanlı'nın çöküşü diye birşeyin olmadığını (tarihi böyle sınıflandıramayacağımızı) söylerken öneri getirmemesi.

  7. Osmanlı topraklarında yaşamış dört sıradan insan üzerine bir mikrotarihsel inceleme. Kitap olarak yazılmadığı, dört kişi üzerine dört farklı zaman diliminde yazılmış makalelerden oluştuğu için olsa gerek, biraz dağınık geldi bana. Fakat 16-17. yüzyıllarda yaşamış bir kadın mutasavvıfın şeyhiyle olan uzaktan, bağımlı ama özgür ilişkisi hakkında bilgi edinmek oldukça heyecan verici.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *